Úvodní stránka>Servis klimatizací

Servis klimatizací

Běžná údržba spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího prostředku a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našich moderních servisních přístrojů.

Toto zařízení umožňuje odsát chladící prostředek a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je v chladivu rozptýlen. Poté přístroj provede vakuaci a test těsnosti systému. Následně se klimatizace doplní chladícím prostředkem a novým olejem na výrobcem předepsané množství. Případná diagnostika závad systému klimatizace vychází především z měření tlaků v nízko a vysokotlaké větvi okruhu a výstupních teplot klimatizace. Tlakové poměry mohou následně ukázat na případné závady v systému. Pravidelné kontroly celého systému, stejně tak jako drobné opravy předpokládají nezbytné servisní vybavení a odborně proškolený personál. Naši mechanici Vám prověří účinnost klimatizace, provedou kontrolu, recyklaci a plnění chladiva, dezinfekci výparníku a výměnu pylového filtru. Máme vybavení pro zjištění místa netěsnosti systému klimatizace.

Vyčištění klimatizačního zařízení ozonem

Využíváme nejmodernější metodu dezinfekce pomocí přesycení prostoru ozónem. Stoprocentně odstraňuje všechny viry a bakterie, velmi dokonale sterilizuje bez škodlivých vedlejších účinků – šetrně k životnímu prostředí.  Ozón je nejůčinnější dezinfekční prostředek bez negativních vlivů na naše zdraví. Likviduje pachy ve vzduchu, odstraňuje cigaretový kouř a pach, bakterie, roztoče… Po dezinfekci stačí jen vyvětrat. Doba dezinfekce cca 60 minut.