Úvodní stránka>Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů je společnost  Pneuservis Hrabal s.r.o. Kroměříž , IČ: 282 85 883 , se sídlem Havlíčkova 664/27, CZ 767 01 Kroměříž, zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58664.

Osobní údaje slouží POUZE k interním potřebám správce  a nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným subjektům, pokud to nevyžaduje zákon.

Ke zpracování osobních údajů správcem není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy a  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.